Granty na badanie i innowacje

Uczta Polska Sp. z o. o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/237 zawartą dnia 02 sierpnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”.

Cel projektu: Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych.

Planowane efekty: Efektem realizacji grantu będzie wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej związanej z produkcją przemysłową mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa Uczta Polska Sp. z o.o. o nowe produkty.

Wartość projektu: 73 455,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 44 790,00 zł

 

 

 

 

 


Dotacje unijne - Działanie 8.2 POIG

Firma Uczta Polska Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie UCZTA POLSKA Sp. z o.o.”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach działania 8.2.

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie UCZTA POLSKA Sp. z o.o.”

Nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-20-025/14-00
Nazwa beneficjenta: UCZTA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polowa 9A ; 15-612 Białystok
Całkowity koszt realizacji Projektu: 320 446.00 PLN
Dofinansowanie na realizację Projektu: 224 312,20 PLN
Okres realizacji: od 2014-10-01 do 2015-09-30


Więcej informacji na temat Funduszy Europejskich oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka można znaleźć na poniższych stronach:


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Portal Funduszy Europejskich - Program Innowacyjna Gospodarka
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

 


Dane Spółki

Uczta Polska Sp. z o.o.
ul. Polowa 9A
15-612 Białystok
NIP 542-26-82-243
REGON 050700299
Nr KRS 0000219486

Kontakt!

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.:

tel. 85 65 46 305
tel. 85 66 27 928
fax.85 66 27 927
kom.0048 600 912 770
email: biuro@ucztapolska.pl
adres: 15-612 Bialystok, ul.Polowa 9A

Skorzystaj z formularza kontaktowego